Wyświetlanie pojedynczego wyniku

  • Czwarta czynszówka

    Apokalipsa nadchodzi. Nad światem przepychają się cztery nieludzkie stowarzyszenia próbujące wykorzystać ludzkość i historie do swoich celów. Ich celem jest doskonalenie świata poprzez eliminację niewłaściwych rzeczy (jak np. ludzie) i sukcesywnym zmniejszaniu go aż do powstania jednoosobowego idealnego tworu.

    10.00