Wyświetlanie pojedynczego wyniku

  • Huzar na dachu

    Obtarcia, naddarcia, brakujące fragmenty obwoluty, przykurzenia.

    ,,Młody szlachcic piemoncki na skutek wyniku honorowego pojedynku musi uciekać z pozostającej pod panowaniem austriackim ojczyzny; przedostaje się do Francji, gdzie rychło wybucha epidemia cholery, a czytelnik śledzi jego wędrówkę przez zarażone tereny, na których czyhają nie tylko zdrowotne niebezpieczeństwa.''

    10.00