Wyświetlanie pojedynczego wyniku

  • Kraj rodzinny

    Obtarcia, zarysowania okładek.

    ,,Obiektywna i ciepła opowieść o losach polskich żołnieży osiadłych po zdemobilizowaniu w Wielkiej Brytanii. Opisuje kraj zubożały przez wojnę i rozterki ludzi, którym przyszło w nim mieszkać."

    10.00