Wyświetlanie pojedynczego wyniku

  • Atlas literatury

    Niewielkie ślady użytkowania.

    ,,Książka ta poświęcona jest fascynującej problematyce związków między pisarzem, jego dziełem a miejscem – krainą, regionem, miejscowością. Polskie wydanie atlasu zostało uzupełnione dwoma szkicami pióra Macieja Chrzanowskiego poświęconymi tematyce polskiej: Paryżowi w twórczości Adama Mickiewicza oraz geografii polskiej literatury XX wieku."

    14.00